Ham muốn bình dân

Tôi nghĩ rằng trong cuộc sống của bạn, của tôi, của chúng ta đều có những điều đáng để ghi lại, cho dù nó chỉ là sự nhỏ bé như một tách cà phê nghi ngút hương thơm trong một buổi chiều của quá khứ. Ngay cả hiện tại và tương lai đều là những điều khó tiên đoán và tôi đã ghi chép lại  bằng cả niềm đam mê WordPress. Bấy nhiêu đó có phải là những Trải Nghiệm Khác Biệt? Tôi không hề muốn áp đặt một giá trị nào quá to tát và lớn lao cho những trải nghiệm. Với tôi : “Thế giới rộng lớn nhưng chỉ có một lần để sống. Blog chật hẹp, nhưng là cách tôi trải nghiệm cuộc đời thêm nhiều lần nữa.” Giờ thì bạn đã hiểu Trải Ngiệm Khác Biệt chỉ là một ham muốn bình dân.

Về Chúng Tôi

GIẢM GIÁ MỚI NHẤT