Thân thương một bóng đê làng

Đất nước của ta, một dải đất uốn mềm nằm trước biển trên bản đồ, một đất nước của bao dòng sông suối, của bao nhiêu bão dông, lũ lụt…nên cũng là đất nước...

Tháng tư loa kèn và em

Tháng tư băn khoăn chưa kịp chang chang, loa kèn một thủa đèn chong bật sáng và em lụa mỏng thướt tha chạng vạng phố dài...Tháng tư loa kèn và em... Loa kèn như một...

Người đi về phía biển

Người đi về phía biển, có một chân trời nhọc nhằn, nơi những người đi về phía biển, khom lưng phía biển, gánh gồng những toan lo khó nghèo. Đó là một phần của...

Cơn mưa em vẫn trôi

Cơn mưa em vẫn trôi, ai nổi bầu trời, ai chìm bong bóng, cơn mưa em vẫn trôi, ai ghim giọt đàn, ai ngồi xó vắng, con đường nhạt lắm và em... cơn mưa...